+40726127654

Terms and conditions

1. Prin utilizarea acestui Site, sunteţi de acord cu aceste condiţii de utilizare

Accesul şi utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiţii de utilizare şi tuturor legilor şi reglementărilor aplicabile. Accesând şi utilizând Site-ul, acceptaţi, fără limitări sau calificări, aceste condiţii şi luaţi la cunoştinţă ca orice alte acorduri între Dumneavoastră şi Asociația Open Knowledge („Asociatia”) sunt înlocuite cu prevederile prezentelor Condiţii de Utilizare. Dacă nu sunteţi de acord sau nu acceptaţi, fără limitări sau calificări, Condiţiile de Utilizare ale acestui Site, vă rugăm să părăsiţi acest Site.

2. Proprietatea Conţinutului

Site-ul şi tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând, fără limitare, toate textele şi imaginile (“Conţinut”) sunt în proprietatea şi sub dreptul de autor (copyright) al Asociația Open Knowledge sau al altora, cu excepţia cazului în care nu este altfel specificat. Orice Conţinut care constă într-o marcă, logo, sau marca de serviciu reprezintă marca inregistrată şi neînregistrată a Asociația Open Knowledge sau a altora. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conţinut, cu excepţia celor prevăzute în Condiţiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului Conţinutului. De asemenea, vă informăm că Asociația Open Knowledge îşi vor asigura şi impune în mod hotărât recunoaşterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând, dacă este cazul, la acţionarea în instanţă a celor vinovaţi de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală.

Noi depunem toate eforturile pentru a ne asigura la rândul nostru că nu încălcăm drepturile de proprietate a altor persoane, dar, în situația în care constatați că drepturile dumneavoastră de proprietate au fost încălcate, vă rog să ne notificați în scris la adresa de contact, iar această notificare trebuie să conțină:

  1. Semnătura fizică sau electronică a proprietarului materialului sau a persoanei autorizate să acționeze în numele proprietarului materialului care face obiectul dreptului de autor;
  2. O descriere detaliată a locației în care materialul despre care afirmați că a fost utilizat în mod inadecvat se află afișat pe site, astfel încât Asociația Open Knowledge să poată localiza materialul;
  3. Adresa dvs. de corespondență, telefonul și adresa de e-mail, astfel încât Asociația Open Knowledge să vă poată contacta, dacă este necesar, cu privire la notificarea dvs.;
  4.  O declarație în care să menționați că aveți convingerea de bună-credință că utilizarea materialului în modul descris în reclamația dvs. nu este autorizată de deținătorul dreptului de autor, de mandatarul său sau prin lege; și
  5. O declarație întocmită de dvs., pe propria răspundere, în care să confirmați, sub sancțiunea legii, că notificarea dvs. este corectă și că sunteți deținătorul dreptului de autor sau sunteți autorizați să acționați în numele deținătorului dreptului de autor.

În momentul în care vom primi o astfel de notificare, vom:

  • îndepărta de pe site materialului disputat;
  • notifica utilizatorul sau abonatul despre respectiva notificare;
  • notifica deținătorul dreptului de proprietate dacă utilizatorul sau abonatul a depus o contra-notificare;
  • restaura materialul disputat daca contra-notificarea este corespunzătoare și detinătorul dreptului de proprietate nu și-a folosit dreptul la replică într-o perioadă mai mică de 10 zile.

Dacă un utilizator sau abonat încalcă în mod repetat drepturile de proprietate ale altor persoane, contul acestuia va fi șters din sistemul nostru și nu va avea dreptul să se reînscrie.

3. Utilizarea Site-ului

Asociația Open Knowledge acordă permisiunea de a utiliza Site-ul în următoarele condiţii:
• cu excepţia imaginilor persoanelor sau locurilor care se află în afara secţiunii “Presă” al Site-ului, puteti descărca Conţinutul, însă doar pentru folosul personal, necomercial sau de promovare a României şi cu condiţia de a vă conforma cu informaţiile referitoare la dreptul de autor (copyright) şi alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Conţinut;
• nu aveţi permisiunea să utilizaţi imagini cu persoane sau locuri care se află în afara “Presă” din Site fără acordul în scris al Asociației Open Knowledge;
Conţinutul din secţiunea “Presă” al Site-ului poate fi reprodus doar în scopuri editoriale în ziare, reviste de circulaţie generală, publicaţii comerciale şi posturi de radio şi televiziune;
• nu aveţi permisiunea să distribuiţi, să modificaţi, să copiaţi (cu excepţia celor mai sus menţionate), să transmiteţi, să expuneţi, să refolosiţi, să reproduceţi, să publicaţi, să autorizaţi, să acordaţi o licenţă de folosire, să creaţi lucrări derivate din sau să transferaţi, să vindeţi sau să folosiţi Conţinutul în alt mod, fără acordul în scris al Asociația Open Knowledge;
• este interzis să folosiţi Site-ul pentru a afişa sau transmite orice fel de material ce are caracter ameninţător, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, licenţios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naştere unei infracţiuni sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea. Asociația Open Knowledge va coopera cu oricare dintre autorităţile desemnate să aplice legea şi se va conforma cu orice sentinţă judecatorească prin care se cere sau se ordonă Asociația Open Knowledge să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afişa sau transmite orice fel de informaţie sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului;
• este interzis să utilizaţi Site-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.

4. Confidenţialitate

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care le transmiteţi pe Site prin poştă electronică sau prin altă modalitate, vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidenţialitate. (Accesul se face prin Site). Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteţi pe acest Site, precum intrebări, comentarii, sugestii, fotografii, imagini sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidenţiale şi neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

5. Lipsa garanţiilor

ÎNTREG CONŢINUTUL ACESTUI SITE POATE FI MODIFICAT ŞI VĂ ESTE OFERIT “CA ATARE”, FĂRĂ A SE OFERI NICIO GARANŢIE DE NICIUN FEL, FIE ACEASTA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ.

6. Exonerarea de Răspundere

UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE ÎN TOTALITATE PE RĂSPUNDEREA DUMNEAVOASTRĂ. ASOCIAȚIA OPEN KNOWLEDGE ŞI SOCIETĂŢILE AFILIATE, FUNCŢIONĂRII, DIRECTORII, AGENŢII SAU ORICE ALTĂ PARTE IMPLICATĂ ÎN CONCEPEREA, PRODUCEREA SAU OFERIREA SITE-ULUI NU SUNT RĂSPUNZĂTOARE PENTRU DAUNE DIRECTE SAU INDIRECTE, DE ORICE NATURĂ, CE AR REZULTA DIN SAU ÎN LEGATURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU A CONŢINUTULUI SĂU. ASOCIAȚIA OPEN KNOWLEDGE NU ÎŞI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE ŞI NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIO DAUNĂ SAU VIRUŞI CARE AR PUTEA SĂ VĂ INFECTEZE COMPUTERUL SAU ALTE BUNURI ÎN URMA ACCESĂRII SAU UTILIZĂRII ACESTUI SITE SAU DESCĂRCĂRII ORICĂRUI MATERIAL, INFORMAŢII, TEXT, IMAGINI VIDEO SAU AUDIO DE PE ACEST SITE.

7. Link-uri pe site-urile unei terţe părţi

Site-ul poate conţine link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părţi decât Asociația Open Knowledge Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veţi dori aceasta. Asociația Open Knowledge nu controlează şi nu este răspunzătoare pentru conţinutul şi condiţiile de confidenţialitate sau securitate şi de funcţionalitatea acestor site-uri. Fără a se limita la acestea, Asociația Open Knowledge îşi declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:

Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terţe părţi;
Sunt inexacte, incomplete sau conţin informaţii înşelătoare;
Nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
Nu oferă o securitate adecvată;
Conţin viruşi sau alte elemente cu caracter distructiv; sau
Sunt licenţioase sau calomnioase.

De asemenea, Asociația Open Knowledge nu autorizează conţinutul sau orice alte produse şi servicii prevăzute pe astfel de site-uri. Dacă intraţi printr-un link pe astfel de site-uri sau pe acest site, vă asumaţi personal riscul, fără a exista în acest sens permisiunea Asociația Open Knowledge

8. Revizuiri ale acestor Condiţii de Utilizare

Asociația Open Knowledge poate, în orice moment şi fără notificare prealabilă, să revizuiascaă aceste Condiţii de Utilizare. Sunteţi obligat să respectaţi oricare şi toate astfel de revizuiri şi de aceea va trebui să vizitaţi această pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoştinţă de Condiţiile de Utilizare actualizate.

Este interzisă utilizarea acestui site pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal, de ameninţare, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da naştere responsabilităţii civile sau viola orice lege. Asociația va coopera deplin cu orice autorităţi care aplică legea sau orice ordin judiciar care solicită sau ordonă Asociației să dezvăluie identitatea persoanelor care postează sau transmit astfel de informaţii sau materiale; sunteţi de acord în aşa fel încât Asociația, la alegerea sa, să înceteze sau să întrerupă utilizarea de către dvs. a Site-ului în caz de nerespectare a Termenilor de Utilizare. În momentul suspendării sau încetării respective, dumneavoastră trebuie (a) să încetaţi utilizarea Site-ului şi (b) să distrugeţi orice copii făcute dupa orice parte a Conţinutului. Nu veţi considera Asociația răspunzătoare pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avocaţilor) şi sumele pentru înţelegerile legate de orice proces, preţentie sau acţiune depusă de către un terţ împotriva Asociației drept rezultat al (a) neglijenţei, proastei reprezentări, erori sau omitere din partea dvs. sau (b) incălcării din partea dvs. a Condiţiilor de Utilizare şi a legilor sau regulamentelor de aplicare.

UTILIZAŢI ACEST SITE PE PROPRIA RESPONSABILITATE. NICI ASOCIAȚIA, NICI SUCURSALELE, AFILIAŢII, DIRECTORII SAU MANAGERII, NICI AGENŢII SĂI SAU TERŢII IMPLICAŢI ÎN CREAREA, PRODUCEREA SAU LIVRAREA SITE-ULUI NU SUNT RESPONSABILI PENTRU DAUNELE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIVE, INCIDENTALE, SPECIALE, LOGICE SAU ALTE DAUNE LEGATE DE UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU A CONŢINUTULUI, INDIFERENT DACĂ SE REALIZEAZĂ PE BAZA UNUI CONTRACT, RESPONSABILITATE STRICTĂ SAU ALTĂ MODALITATE, CHIAR CU AVERTIZAREA PRIVIND POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

9. Legislaţie aplicabilă şi Jurisdicţie

Aceste Condiţii de Utilizare a acestui Site sunt guvernate de legile din România. Instanţele competente din România de pe raza sediului Asociației vor avea jurisdicţie exclusivă asupra oricăror şi tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legatură cu prevederile Condiţiilor de Utilizare şi/sau Conţinutul său în cazul disputelor în care aceste Condiţii de Utilizare şi/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.